Stowarzyszenie
Mam Wybór
Kontakt:
biuro@mamwybor.pl

W czerwcu 2013 roku sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie tzw. zajęć dodatkowych, których organizacja na wniosek rodziców i przez nich opłacanych, miały pozostać bez zmian. Posłowie mając takowe zapewnienia jednogłośnie przegłosowali ustawę a senat przyjął ją bez poprawek.

W drugiej połowie sierpnia 2013 roku, czyli przededniu rozpoczęcia roku szkolnego ukazał się jak grom z jasnego nieba komunikat na stronie MEN zakazujący organizowania płatnych zajęć typu: rytmika, języków obcych, judo, gimnastyki korekcyjnej informując, iż do prowadzenia w/w zajęć uprawnienia posiadają nauczyciele przedszkolni.

Kolejne komunikaty wypływające z MEN poprzez stronę internetową były bardzo chaotycznie i bez namysłu pisane. Pojawiło się w międzyczasie wiele opinii prawnych, które torpedowały zamysły ówczesnej Minister Edukacji Narodowej, pani Krystyny Szumilas, wskazując brak podstaw prawnych do interpretacji ustawy zakazującej organizowania zajęć typu judo, rytmika itp. Na terenie przedszkoli. Nawet Biuro Analiz Sejmowych wskazało na brak takiej podstawy.

Wrzesień był bardzo smutnym miesiącem, zarówno dla dzieci oczekujących na swoich nauczycieli rytmiki, angielskiego czy też gimnastyki jak i też samych nauczycieli, którzy w wyniku nadinterpretacji stracili z dnia na dzień pracę. W niektórych gminach do chwili obecnej nie odbywają się zajęcia dodatkowe.

Stowarzyszenie powstało najpierw jako grupa ludzi dla których, wolny wybór rodziców jak i najwyższy poziom nauczania języków, spotkań z prawdziwymi muzykami, instruktorami posiadającymi odpowiednią wiedzę z zakresu korekcji wad postaw był najważniejszy. Odbyliśmy wiele spotkań, zarówno z politykami, psychologami ale również i profesorami uczelni wyższych. Wszyscy stwierdzili, iż brak swobodnego wyboru w/w zajęć dodatkowych jest dużym ograniczeniem i przeszkodą w uatrakcyjnianiu pobytu dzieci w przedszkolach. Ministerstwo jak i niektórzy posłowie próbowali nawet skłócić ze sobą instruktorów z nauczycielami przedszkolnymi w swoich różnych wypowiedziach.

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w grudniu ub. roku, a jego główne cele zostały szeroko opisane w regulaminie dostępnym na stronie głównej.
Jest to organizacja non-profit , która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Na chwilę obecną zrzeszamy już rodziców i nauczycieli z terenu całego kraju.
stowarzyszenie